fredag 24 januari 2014

Positiv grön

Läser några positiva nyheter idag:

Och det känns jättebra att dessa saker tas upp, att vi som enskilda individer får tips på vad vi kan göra samt hur det ger effekt.
Nu är ju inte dessa tips tänkta att spara pengar men det går faktiskt att göra samtidigt som man spar miljö, se t.ex. mina tips.

Får även läsa om att Örebro vill införa förtur för miljövänliga taxibilar - intressant ide som förhoppningsvis får fler att välja att åka miljövänligt.

Annars har väl frågan om EUs energi- och klimatmål varit på tapeten och nu har det kommit ett förslag för regerings- och statscheferna att ta ställning till i mars. Vissa är besvikna på förslaget och tycker att det är för svagt men jag väljer att se saken positivt. Ett förslag med 40% utsläppsminskning och 27% förnyelsebar energi känns ändå som en bra början och vad säger att vi som individer inte kan se till att det blir ännu bättre.

För närvarande läser jag boken "Manuskriptet från Accra" av Paulo Coelho och har kommit halvvägs i denna tankeväckande bok som får mig att se saker från den positiva sidan.

Förhoppningsvis blir det fler och fler som bryter mot köttnormen.
Förhoppningsvis leder den ökade konkurrensen från MTR till fler tågresenärer.
Ju mer det pratas och skrivs om desto bättre - medier påverkar oss.

För hållbar utveckling - tänk grönt och positivt!
/Palle


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar