måndag 13 januari 2014

Gröna transporter

På senaste tiden har det varit en hel del prat om tåg, delvis på grund av urspårningen i Huddinge söder om Stockholm, delvis på grund av att SJ kommer ställa in nattågen mellan Stockholm och Malmö och delvis på grund av IT-problemen som gjort det svårt med bl.a. biljetter.

Detta känns inte bra då det riskerar att urholka förtroendet och användandet av tåg som färdmedel och att bilar används istället.  Precis som jag skrev i ett tidigare inlägg så hoppas jag verkligen att så inte blir fallet.
Niklas Orrenius har i DN pekat på bekvämligheten att åka nattåg och hade ju varit trevligt om denna möjlighet funnits kvar.
Svenska järnvägsfrämjandet skriver en debattartikel i SvD om dagens situation för järnvägen och möjliga lösningar. Får hoppas att dessa eller andra ideer kan tas tillvara - nu när infrastrukturministern börjat pendla så lyfts kanske frågorna. För det måste bli mindre osäkert att pendla.

Det fungerar inte att ha en ökande mängd fel som inte rättas till, ingen vill bli försenad dit man är på väg - oavsett om man är minister eller ej så ska man kunna lita på tågen oavsett årstid.

Jag har en ide om lösning, men om det är tillräckligt vet jag inte. Kanske behövs ny ledning, andra trafiklösningar eller något helt annat. Men så här kan det inte fortsätta!!!

För en hållbar utveckling - tänk grönt!
/Palle