lördag 5 april 2014

När kaffet är urdrucket

Fick nyligen höra att den kraftigt ökande försäljningen av kaffekapslar kan vara ett miljöproblem. Det är tydligen oklart hur dessa ska återvinnas, delvis på grund av uteblivna avtal mellan producenterna och insamlar-organisationen.
Själv dricker jag inte kapsel-kaffe men önskar att du som gör det tar kontakt med producenten och frågar hur de ser på återvinningen.
/Palle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar