tisdag 3 juni 2014

Utbyggnadsplaner

Jag är ju inte någon utbildad samhällsanalytiker, trafikplanerare, stadsarkitekt eller liknande men när jag tittar på planerna för Spårväg syd som är en tänkt kollektivtrafiksatsning i södra Stockholm och kartan för de alternativa sträckningarna (PDF) så slås jag av tanken på varför denna satsning inte kopplas ihop med gröna tunnelbanelinjen vid Hagsätra också.
Nu vet jag inte Hagsätra och Älvsjö är sammankopplat idag och saknar också kunskap om en hel del andra faktorer men tanken svindlar, tänk om en mindre expansion för planerna kan få en enorm positiv inverkan för miljön då många fler väljer kollektivtrafik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar