onsdag 28 maj 2014

Handla grönt

I efterdyningarna av EUvalet så läser jag i Norrköpings tidningar att ingen satsar på ekologisk produktion och att hoppet står till oss konsumenter.
Det är ju glädjande att de ekologiska varorna säljer mer men det är konstigt att de svenska satsningarna från politiker och jordbruk uteblir. De miljömässiga fördelarna blir på så vis störst på annan plats och vi riskerar att tappa arbetstillfällen. Det offentliga må ha problem med vad de får önska i sina upphandlingar men vi konsumenter kan välja fritt - vad väljer du?

/Palle