fredag 16 maj 2014

Förbifart Stockholm

Så är det då klart att Förbifart Stockholm ska byggas.
Om det är en bra eller dålig sak beror på vem man frågar och utifrån vilket perspektiv. Många Stockholmare berörs naturligtvis både av byggande och av resultatet. En positiv sak när vägen är klar är att många bilister som ska förbi slipper åka inom stan och trängas - detta torde skapa minskade köer och bättre luftkvalitet.

Samtidigt finns många frågetecken åtminstone för mig.
Borde vi inte minska bilismen istället?
Öka kollektivtrafiken?

Det görs ju en del för kollektivtrafiken med citybana och utbyggd tunnelbana, vad blir effekten av det?
Kan man göra mer? Fler snabblinjer, minska störningar, tätare trafik, mer personal som hjälper till?

Kan det gå att få folk att börja åka med varandra så det inte är en person i varje bil?

Nu på varma årstiden kan det ju vara läge att som person experimentera lite då det är lättare att t.ex. cykla och gå vilket dessutom ger motion.

Så går mina tankar.
/Palle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar