söndag 9 februari 2014

Vem vill du vara vänlig mot

Idag är det söndag och många har varit lediga, när man är ledig kan det tänkas att man hinner göra andra saker än i vanliga fall som t.ex. baka, städa eller kanske bara samla kraft. Vad gör du när du är ledig?
Gör du några gröna och hållbara val?
hållbara handlingar ges några tips på hur man kan tänka mer hållbart och på ekovalt liv ges recept tips för köttfri måndag.

Ju fler vi är som gör även mindre förändringar ju bättre blir utsikterna för framtiden.
Ju fler vi är som sprider budskapet om hållbara val desto bättre - oavsett om vi viskar, vrålar, sjunger eller vad.

För en bättre framtid krävs nämligen att vi tar mer ansvar även i klimatfrågan. Att t.ex. byta till ekologiska bananer är en sak som gynnar både dig själv och framtiden.

Så börja nästa vecka med ett grönt val är du snäll, det är ju trots allt vänliga veckan.

För en hållbar utveckling - tänk grönt.
/Palle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar