söndag 6 juli 2014

Vad är tillväxt

Läser en debattartikel i dagens tidning där det pratas om att BNP inte fungerar som långsiktigt och hållbart sätt att mäta tillväxt.
Det baseras på fel saker och premierar ohållbart beteende.

Men vad är alternativet i en värld styrd av pengar?
Kan vi låta fler arbeta mindre per person?
Ska vi låta fler producera saker av högre kvalitet eller förstör det beräkningarna?
Är BNP en bidragande orsak till "slit och släng"?
Ska miljön in som parameter i beräkningarna?

Hur tänker du?

/Palle

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar