lördag 30 november 2013

Slut på debatten, eller?

En video angående klimatdebatten - 'nuff said som man skulle uttrycka dig på utrikiska.

Vad väljer du -A eller B?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar